wojewódzki konserwator zabytków

  • Małgorzata Rusek

    Remont kamienicy w Rynku i kościelnych zabytków. Konserwator przyznał dotacje

    Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków przyznał dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Prawie 17 mln złotych podzielono pomiędzy 119 wnioskodawców. Wśród nich jest ponad 20 właścicieli obiektów z regionu radomskiego.

    08-05-2019 10:40
Więcej tematów - Radom
Wiadomości z Radomia
Magazyn Radomski
Imprezy w Radomiu
Sport w Radomiu