IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

9/14

Fot. Anna Jurek

IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. Staromiejska 11, tel. 48 362 57 92, zso7radom.pl

Szkoła przygotowała w sumie 102 miejsca.

(1A) Klasa z rozszerzonym programem nauczania polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Język obcy: angielski (kontynuacja), niemiecki (od podstaw, kontynuacja). Przedmioty punktowane: polski, historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka lub plastyka. Liczba miejsc w klasie - 34.

Klasa rozwija umiejętności potrzebne do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych i społecznych, takich jak: filologia polska, dziennikarstwo, historia, archeologia, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, prawo, psychologia, socjologia, komunikacja społeczna, politologia.

(1B) Klasa z rozszerzonym programem nauki polskiego, geografii, informatyki. Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki (od podstaw, kontynuacja). Przedmioty punktowane: polski, angielski, geografia lub wiedza o społeczeństwie, informatyka. Liczba miejsc w klasie - 34.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów, takich jak: filologia angielska, geografia, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, obsługa ruchu turystycznego, administracja, zarządzanie, europeistyka, handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, marketing, geodezja, kartografia, logistyka, telekomunikacja i kierunki informatyczne.

(1C/S) Klasa sportowa z rozszerzonym programem nauki biologii, angielskiego, geografii. Języki obce: angielski (kontynuacja), włoski (od podstaw), niemiecki (od podstaw). Przedmioty punktowane: polski, angielski, biologia lub chemia, lub geografia, wychowanie fizyczne. Liczba miejsc w klasie -34. Do klasy obowiązuje dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Klasa ukierunkowana jest na grupę lekkoatletyki i koszykówki. Prowadzona we współpracy z klubami: RLKS ZTE Radom i ROSA Radom. Klasa pomaga w przygotowaniu do testów sprawnościowych do szkół policyjnych, wojskowych służb pożarniczych, a także na studia z turystyki i rehabilitacji.

Brak komentarzy