Ostatni raz schemat organizacyjny urzędu był zmieniany jesienią 2017 roku. Teraz to prawdziwa rewolucja. Prezydent będzie miał znów czterech zastępców (tak było na początku kadencji 2014-2018), od 1 marca pracę w magistracie zacznie Katarzyna Kalinowska. Będą jej podlegały wydziały, które dotąd nadzorował wiceprezydent Jerzy Zawodnik. Według nowej struktury będą to: biuro obsługi radomskiej strefy gospodarczej, biuro działalności gospodarczej i zezwoleń, wydział komunikacji i wydział spraw obywatelskich.

Rozmnożenie wydziału

Wiceprezydent Karol Semik nadal będzie się zajmował oświatą i kulturą, zaś Zawodnikowi będą podlegały wydziały: zdrowia, funduszy unijnych, ochrony środowiska i rolnictwa oraz biuro miejskiego konserwatora przyrody.

Największe zmiany w resortach wiceprezydenta Konrada Frysztaka, któremu prezydent powierzył najwięcej wydziałów i biur. Wynika to też z tego, że wydział zarządzania nieruchomościami po wprowadzeniu nowego regulaminu „się rozmnożył” – zamiast niego są wydziały: nieruchomości skarbu państwa, nieruchomości gminnych oraz biuro nabywania i zbywania nieruchomości. Frysztakowi podlegać będą także nowe biura: rozwoju miasta, rewitalizacji, do spraw w systemu informacji przestrzennej. Ma też w swoim resorcie dotychczas nadzorowane wydziały – inwestycji, architektury, gospodarki komunalnej i lokalowej, geodezji. Nowością jest też powierzenie mu nadzoru nad spółkami – przez kilka ostatnich lat wydział nadzoru właścicielskiego podlegał skarbnikowi.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej