Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
Ja bym jeszcze dodał do tych wszystkich postulatów jeden. Moim zdaniem bardzo, bardzo ważny dla opinii o Radomiu i wizerunku miasta. Życzył bym sobie rozszerzenia działań spółki Rewitalizacja. Oprócz tego co robi spółka i w jakim tempie to robi chciałbym aby stworzyć mechanizm wspierania prywatnych właścicieli kamienic w ich przejmowaniu, remoncie i przywracaniu do życia. Samymi miejskimi środkami i funduszami zewnętrznymi nie da się zrewitalizować starówki. Chciałbym, aby te miejsca na starówce, gdzie nie ma już domów sprzedać za symboliczną złotówkę ludziom zamożnym, deweloperom lub inwestorom, którzy w zamian zobowiążą się na szybkie zainwestowanie i zabudowanie ich przy zachowaniu odpowiedniego charakteru zabudowy. Jeśli nawet te tereny czy działki są prywatne, to można przecież pomóc w ich zainwestowaniu czy to przez ich wykup czy przez pokojarzenie inwestorów z właścicielem, którego często nie stać na samodzielną inwestycję. Tak jest przy rogu Rynku i Rwańskiej oraz Szewskiej. Tak jest pomiędzy Szewską a Szwarlikowską. Jest tam podparta belkami kamienica przy Rynku której właścicielka nie umie sama jej wyremontować, są tam puste place na których budynki zawaliły się już dawno. Gdyby się w to zaangażowało miasto pomagając znaleźć inwestorów można by je sensownie zabudować. Jeżeli Miasto będzie działać tak, jak teraz i tylko tyle co teraz Starówka odżyje za wiele lat. A ja nie chcę na to tak długo patrzeć. Trzeba zaangażować w to prywatne pieniądze. To jest absolutnie niezbędne.
@nieradomianin Witam. W pełni popieram, koncepcja rewitalizacji miasta Kazimierzowskiego prowadzona w obecnej prowadzona formie potrwa latami. Są w naszym mieście prywatni inwestorzy zainteresowani rozwojem swojego biznesu w oparciu o zabytkową część naszego miasta np. NIHIL NOVI, czy chociażby ostatnie inwestycje w dawnym hotelu Europejskim. Tolerowany przez Prezydenta Witkowskiego z niewiadomych powodów długoletni prezes Rewitalizacji nie ma koncepcji ani serca do tej części naszego miasta. Jego działania są chaotyczne, pozbawione logiki.
już oceniałe(a)ś
0
0
Nie bardzo wiadomo wg jakiego klucza te życzenia zostały przedstawione, ale to już taka świecka tradycja GieWu, że wypowiada się w imieniu obywateli sama decydując co jest dla nich ważne. Tak było nawet wtedy, gdy swego czasu urządziła ranking zadań dla nowej władzy, w którym jednak można było wybierać tylko spośród pomysłów dziennikarzy. No, ale skoro już mamy koncerty życzeń, to moje top ten: 1. Zaktualizowana strategia rozwoju miasta, bo podobno Witkowski ma wizję rozwoju miasta zupełnie inną niż miał PiS. Warto by więc zapisać to w jakimś dokumencie koordynującym działania, żeby wyborcy wiedzieli z czego rozliczać swoich wybrańców. 2. Dostęp do informacji publicznej w sposób systemowy, a nie wyrywanie z gardła takich informacji jak pensje prezesów spółek miejskich, ich wyniki finansowe, itp. 3. Uchwała "reklamowa", podobno jest w trakcie opracowania na życzenie rady miejskiej, zdjęcia ukośne do inwentaryzacji miasta na potrzeby jej opracowania już podobno miały być zamówione, a mimo to jakoś nie widać, żeby faktycznie coś się w tej sprawie działo. 4. Tereny pod inwestycje, zwłaszcza produkcyjne - nic w tej sprawie się nie dzieje od początku kadencji Witkowskiego. 5. Park kulturowy - niech w końcu ruszą jakieś prace poza tymi, które zaczęto za Kosztowniaka, bo na razie nawet planu miejscowego nie udało się uchwalić, choć taki obowiązek istnieje z mocy prawa. 6. Prawdziwy program rewitalizacji, a nie jego atrapa, która nie pozwala na użycie jakichkolwiek narzędzi przewidzianych ustawą o rewitalizacji, np. ustanowienia podwyższonej kwoty podatku od nieruchomości zagospodarowanych niezgodnie z planem miejscowym, realizacji społecznego budownictwa czynszowego, 50% dotacji na inwestycje w specjalnej strefie rewitalizacji, inwestycji uzupełniających, itp. 7. Zmiana modelu komunikacji zbiorowej zgodnie z złożeniami strategii ROF. 8. Realna współpraca międzygminna w dziedzinie komunikacji, rozwoju funkcji rekreacji i wypoczynku, w oparciu o ustanowienie miejskiego obszaru funkcjonalnego. 9. Wywarcie wpływu na koalicjanta z zarządu województwa, żeby w końcu zaczął traktować miasto w sposób odpowiedni do rangi i potrzeb, a nie jak popychadło. 10. Rozwiązanie problemu lotniska, bo na dzień dzisiejszy nie widać absolutnie żadnego uzasadnienia dla dalszego pompowania pieniędzy w tę studnię bez dna.
już oceniałe(a)ś
1
2