Więcej
    Komentarze
    Może by tak wykonać jakikolwiek wysiłek intelektualny i podpisać zdjęcia, np. umieszczając informację jaki samolot/zespół na nim widnieje? Rozumiem, że w spadku po Red. Dom. zostali wam sami humaniści bez jakiegokolwiek pojęcia technicznego (o lotniczym nie wspomnę), ale minęło już kilka dni i można by chyba lepiej te zdjęcia opracować.
    już oceniałe(a)ś
    0
    0